Utolsó idők
Armageddon


Új Világrend

Avagy mi következik a kapitalizmus után?

Az eszme születése: 1776, amely nagyjából egy időre tehető az Egyesült Államok megalakulásával, valamint a Függetlenségi Nyilatkozat jóváhagyásá-
val, kikiáltásával: 1776. július 4.

Az eszme hitvallása a felvilágosodásban gyökerezik: a megvilágosodás, a felvilágosodás, a ráció (az elme, az ész) felfokozott dicsérete, a szabadság és az emberi jogok új keletű megfogalmazása újdonságként hat az emberre.

Az eszme szimbolikája: Lady Liberty: Liberty enlightening the world: A szabadság megvilágosítja, beragyogja a világot. Lady Liberty arccal keletre néz, fejét kissé lefelétartó irányba, lenéz Európára, az egész világra. Fején a napkorona 7 ága: a 7 tenger, a 7 kontinens. A korona 25 ablaka: a világ 25 drágaköve. Jobb kezében fáklyát tart, amely a világosságot, a megvilágosodást jelképezi. Bal kezében pedig könyvet, amelyen az Egyesült Államok Alkotmányát (Függetlenségi Nyilatkozat) jóváhagyását fémjelző dátum szerepel: JULY IV MDCCLXXVI, (1776. július 4.) s mely egyes magyarázatok szerint a tudást szimbolizálja. Jobb lába előre mozdulást fejez ki, a továbblépés, a haladás, a fejlődés jelképeként. Bal lába törött bilincseken áll: lerázta a rabigát és immáron szabad. Az alapzat, amelyen áll, zikkurathoz hasonló, hasonlítható forma. Az istennő (női istenség) tehát "szabadságot" hirdet.

Az eszme célja:

1. minden fennálló kormányzat megdöntése
2. a magántulajdon eltörlése
3. az öröklés megszüntetése
4. a patriotizmus felszámolása
5. a vallás* eltörlése
6. a házasság eltörlése
7. egy világkormány létrehozása

(a vallás itt abban az értelemben, hogy igaz Istentisztelet)
Az 5. ponthoz: módosult változata: egy világvallás kialakítása

Az eszme legalizálása:

1990. szeptember 11-én id. Bush beszédet tartott, amikor is először említi az új világrendet. (= new world order) A neoliberális-neokonzervatív "új világrend" kifejezést ő vezette be. (New Age: 1990: az USA bejelentette hivatalosan az új világrend kezdetét.)

Parancsuralmi-kapitalizmus: A lehetséges piacgazdasági modell?

Elgondolkodtató az állam túlzott szerepvállalása a gazdasági életben, melyről a válság kezdete óta számos esetben hallani lehetett. Lehetséges, hogy a nyugat rákényszerül arra a fajta speciálisan egyedi piacgazdasági modell elsajátítására, melynek megvalósítása Kína nevéhez fűződik? Esetükben ugyanis nem a hagyományos értelemben vett állam által központosított gazdasági felállás valósul meg (melynek során a GDP bizonyos százaléka kerül újrafelosztásra az állam által s mely egyébként sokkal inkább jellemző a nyugati, kapitalista országokra), hanem ötvözete a legszélsőségesebb kapitalista szemléletnek (az áruk és szolgáltatások korlátlan mértékű szabad áramlásának), valamint a kommunista szemléletre jellemző állami irányításnak, beavatkozásnak. De hogyan lehetséges ez? Ezt oly módon valósítják meg, hogy az állam által felállított jogi szabályozásnak köszönhetően kötelező érvényű rendeleteket, szabályokat hoznak, melyekkel úgy terelik gazdaságukat, hogy közben a GDP újrafelosztásának mértéke, a lehető legkisebb százalékú. A gazdaság központosítása tehát nem az állami bevételek nagy százalékú újraelosztását jelenti, hanem erős állami irányítást, amely ugyanakkor szabad utat ad a tőke áramlásának. Ez az ún. kommand-kapitalizmus (command-capitalism). Az új világrend piaci-, gazdasági, piac-gazdasági mechanizmusa? Vagy valami ennél is újabb működési elv valósul meg jelenkorunkban vagy a közeljövőben?

Mi is az az UFWC?

A 2009. júliusában tartott G8-ak találkozóján bemutatták az ún. UFWC-t (United Future World Currency: a jövőbeni egységes világvalutát) vagy másnéven Eurodollárt, amelyet főként Kína és Oroszország azért sürget, mert elérkezettnek látják az időt arra, hogy a hanyatló tendenciát mutató dollárt felváltsák vele. A II. Világháború végetérte óta a globális kereskedelmet és pénzügyeket, a globális valutarendszeren keresztül a dollárhoz igazítják. Az 1 egységnyi teszt-érmét Belgium egyik pénzverdéjében nyomták s a pénz elnevezésén kívül tartalmazza még a „Unity in Diversity”, valamint a LCRETARA feliratokat is. Ellentmondásos vélemények láttak napvilágot a tekintetben, hogy az UFWC egy új virtuális globális valuta lesz-e, azaz a pillanatnyilag működő SDR rendszer továbbgondolt módosult változata avagy az állampolgárok tényleges kézen-közön forgó pénzforgalmat bonyolíthatnak-e majd vele a jövőben. (Az SDR -Special Drawing Rights- rendszer az 1970-es évek közepe óta egyfajta lebegő árfolyamrendszerként működik, felváltva azt a korábbi pénzügyi rendszert, amely a valuták aranyban meghatározott, illetve az USD-hoz rögzített árfolyamán alapult. Erről már esett szó a Babilon c. menüpontban: lsd. 7. bek.) Már 2006-ban jelentkeztek olyan banki törekvések, melynek keretében kibocsátottak egy olyan jelentést, amely a nemzeti valuták létének végét sürgetnék egy globális valuta formátum modell javára. A valutát a nagyközönség előtt a 2015-ös milánói Világkiállítás alkalmával fogják tesztelni. Ezt az irányultságot követve, olyan kísérletek is folynak, amelyek innovatív megoldásokat keresnek egy ún. „intelligens” pénz megalkotására. (Mai korunkban azt hiszem nem szorul magyarázatra, mit is jelent pl. az „intelligens” otthon vagy „intelligens” munkahely, amelyeket erősen jellemez az automatizmus, a mechanika, a túlzott mértékű elgépiesedése a környezetnek, amelyben minden kézlegyintésre szenzorosan működik, ahol a tárgyak megismerik és üdvözölik tulajdonosaikat akár egyes biológiai adottságuk, tulajdonságaik alapján.)
Utolsó idők

Honlapkészítés