Utolsó idők
Armageddon


Mária-kultusz

Mária imádása nem igei. Mária Jézus anyja volt, de ez minden. (Mt 1:8; Luk 1:27-38)

A női istenség (anyaistenség) imádása, integrálása a kereszténységbe fokozatosan vált elfogadott vallási gyakorlattá, annak folyományaként, ahogy az őskeresztény egyház elhajolva az eredeti hittől, aposztáziába süllyedt elhagyva az első szeretetet.

Ehhez képest nézzük meg, hogy szól az 1. és 2. parancsolat:

Én, az Úr, vagyok a te Istened, ... Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok ... (2Móz 20:2-5)

Ezt erősítette meg Jézus is, mikor megkérdezték tőle a farizeusok melyik a fő parancsolat: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. (Mt 22:37-38)

Az 1 Tim 2:5 is világosan leírja: egy az Isten, s hozzáteszi: egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.

Aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. (1 Pét 3:22)

Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, (…) nem ragaszkodván a Főhöz, Akiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. (Kol 2:18-19)

Az angyalok tisztelete szintén nem igei. A fent említett igéken kívül, e ponton hivatkozom még a Zsid 2:5-re: nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot.

A szentek imádata sem igei. A szentek a Biblia szerint az Egyház tagjai.
Utolsó idők

Honlapkészítés