Utolsó idők
Armageddon


Utolsó idők

Mi a Hit? Mikor lesz az elragadtatás? Milyen események várhatók az utolsó időkben? Ezt a honlapot mindazoknak ajánlom figyelmébe, akik szeretnek gondolkodni, érdeklődnek a világtörténelem végkifejlete iránt, akik kiábrándultak e világból, avagy csak egyszerűen nem értik a világ folyását, akik keresik a lét, az élet értelmét és vágyják annak a természetfölötti lénynek a társaságát s a vele való közösséget, akit Istennek hívnak. A honlap azoknak is szól, akik várják, visszavárják a Megváltót, a testté lett, megfeszíttetett, feltámadott és most is élő Jézus Krisztust.

A továbbiakban leírtak azt tűzik ki célul, hogy őszinte keresésre és nyitott gondolkodásra sarkallják az olvasót az utolsó idők eseményei kapcsán - sem hozzátenni ahhoz, sem elvenni abból nem áll szándékomban s nem is kifejezetten a Jelenések könyvének magyarázata kíván lenni -, valamint hogy egyfajta nyomozást végezzen, melynek az volna a célja, hogy megpróbálja az Ige segítségével, valamint a látható világban zajló események figyelemmel kísérésével beazonosítani, behatárolni, hol tartunk időben a történelem számegyenesén, mennyire vagyunk közel Jézus Krisztus visszajöveteléhez. S ha mindezek bebizonyosodni látszanak, el kell gondolkodnunk, nem kell-e életünkben irányt váltanunk.

Évtizedek óta szerettem volna megérteni az apokaliptikus idők jelentőségét, illetve azt, hogy az események milyen sorrendben is követik majd egymást. Tudomásul kell vennünk, én magam is ebben hiszek, hogy a Jelenések könyvén kívül más – ószövetségi – próféták szavai sem teljesedtek még be az emberiségen. Nem csak Dániel, valamint Zakariás próféta könyveire gondolok. Valahogy úgy kellene egészben látnunk a Bibliát, mint egy négydimenziós kirakodó játékot. Az ószövetségben már beteljesedett, megvalósult próféciáknak is lehet jövőbeni üzenetük. Mintha egyes sorok szinte megelevenednének, életre kelnének. Nem mellékes, hogy egy-egy ige milyen helyzetben, környezetben íródott. Csak kijelentés útján tudhatjuk meg, adott élethelyzetben az esetlegesen ellentmondásos állítások közül, személyes életünkben melyik a helytálló. Hisz mai, jelenkori, személyes életünkben is tud útmutatóként szolgálni. Tehát a Biblia egy könyv, amelyben sok-sok szöveg van egyrészről, másrészről pedig egy bölcs iránytű. Az ige akkor elevenedik meg, ha a Szent Lélek kijelenti magát általa. Remélem, segítségül szolgál ez az írás azoknak is, akiknél már ott az iránytű.

A magyar nyelvű keresztény egyházak, felekezetek honlapjai közül igen kevés foglalkozik behatóan az utolsó idők eseményeinek érthető, átlátható közzétételével. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy bár az egyházak, a keresztény tanok megváltásról szóló alaptéziseiben többé-kevésbé egyetértenek s némelyek küldetésüknek érzik, hogy felhívják az emberek figyelmét az utolsó idők kapcsán fontos jelentőségű megállapításokra, konkrét megoldást nem kínálnak a közelgő baj elkerülésére. Pedig hiszem, hogy ez az, ami pillanatnyilag leginkább kéne, hogy foglalkoztassa a keresztényeket, hisz oly közelinek tűnik Jézus Krisztus visszajövetele, hogy nagyon is elképzelhető: életünkben mindez bekövetkezik.

Megragadván a világháló adta lehetőséget, ezúton remélem, hogy némelyeknek segítségére leszek a keresésben, tudakozódásban.

Döbbenetes volt a felismerés, hogy a mi generációnk esetlegesen már az Apokalipszis idejében él. Sok fejtörést okozott számomra, hogy az elragadtatás és Jézus Krisztus második eljövetele vajon ugyanaz az esemény-e? Mikor és milyen lesz az 1000 éves királyság vagy az új Ég és új Föld? Azt is szerettem volna tudni, hogy ezek milyen sorrendben követik egymást, és hogy az elragadtatás valóban úgy történik-e meg, hogy a keresztényeknek semmilyen megpróbáltatást nem kell átélniük itt a Földön előtte. Vannak ugyanis olyan vélekedések, melyek szerint az elragadtatás még a nagy nyomorúság előtt be fog következni, mondván „a veszedelem elől ragadtatik el az igaz”. A történelmi egyházak szerint Krisztus 1000 éves királyságát éljük. De akkor hol van Krisztus, a Jézus?

A legutolsó ébredésből származó hívők (laodíceai gyülekezet; Jelenések könyve 3:14-22) között egyetértés van a tekintetben, hogy a Dániel próféta könyvének 9.részének 27. fejezetében szereplő 1 hét, tulajdonképpen a Jézus második eljövetelét megelőző utolsó 7 éves időciklust jelképezi. De milyen közel is lehetünk ehhez?

A honlapon a belinkelt szövegrészeken kívűl, más egyéb szövegrészekre, valamint egyes képekre kattintva további aloldalakra lehet eljutni!
Utolsó idők

Honlapkészítés